Arxiu d'etiquetes: Premier

Animació pac i pràctiques

L’assignatura d’Animació introdueix els conceptes bàsics en els que se basa l’animació tradicional i fa una breu introducció a aquesta. S’hi treballen els procediments de l’animació 2D i es fa una introducció a l’animació 3D.

La asignatura de Animación introduce los conceptos básicos en los que se basa la animación tradicional y hace una breve introducción de esta. Se trabajan los procedimientos de la animación 2D y se hace una introducción a la animación 3D..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: 8,5 Notable / Calificación final de la asignatura: 8,5 Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pràctica: Realitzar un clip d’animació en 2D i 3D / Realizar un clip de animación en 2D y 3D

Idea, il·lustracions, animacions i muntatge / Idea, ilustraciones, animaciones y montaje: Paquita Ribas
Dibuixos / Dibujos: Illustrator
Animacions 2D / Animaciones 2D: Flash
Escenaris i animacions 3D / Escenarios y animaciones 3D: 3D Max
Muntatge / Montaje: Premier
Qualificació de la pràctica final: B 8

Llicència CC -BY-NC-ND

Primavera Animàtica from PaquitaRibas on Vimeo.

PAC 1: Descripció de personatges /Descripción de personajes

Programa utilitzat per a la maquetació: Indesign
Programa utilizado para la maquetación: Indesign
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita-ribas-portada-personatges

Part 1B – Storyboard / Parte 1B – Storyboard

Dibuix fet a màDibujo hecho a mano

Llicència CC -BY-NC-ND

Paquita-story-board

Part 1A – Creació d’una animàtica del que serà el clip d’animació / Creación de una animática de lo que será el clip de animación

Programa utilitzat: Illustrator i FlashPrograma utilizado: Illustrator i Flash

Llicència CC -BY-NC-ND

Animàtica from PaquitaRibas on Vimeo.

Documentació de la confecció del clip / Documentación de la confección del clip

Programa utilitzat: IndesignPrograma utilizado: Indesign

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita-ribas-portada-animacio

 

PAC 2 – Creació d’un minisketch en 2D /Creación de un minisketch en 2D

Programa utilitzat: Illustrator i Flash / Maquetació IndesignPrograma utilizado: Illustrator i Flash/ Maquetación Indesign
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Uh! quina por from PaquitaRibas on Vimeo.

Procés de construcció:

paquita-ribas-construccio-animacio

 

 

Pac 3 -L’ús de llums i ombres al món 3D / Uso de luces y sombras en el mundo del 3D

Programa utilitzat: 3D Max / Maquetació IndesignPrograma utilizado: 3D Max / Maquetación Indesign
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Del_malvat_a_heroi

 

Last updated by at .