Arxiu d'etiquetes: Narrativa Interactiva

Narrativa Interactiva pacs i pràctiques

En l’assignatura de Narrativa Interactiva se estudien les nocions i estructures que s’usen en la redacció de guions seqüencials i guions multimèdia de cinema, televisió, animació, etc. Es fa servir de referència la narració tradicional occidental (mites de la Grècia clàssica fins el segle XX).

En la asignatura de Narrativa Interactiva  se estudian las nociones y estructuras que se usan en la redacción de guiones secuenciales y guiones multimedia de cine, televisión, animación, etc. Se utiliza como referencia la narración tradicional occidental (mitos de la Grecia clásica hasta el siglo XX).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Llenguatges i Estàndards Web / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final: Notable/ Nota final: Notable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 2 – Anàlisi en grup d’una pel·lícula / Análisis en grupo de una película

Components del grup: Dídac Ramírez, Pau Ramírez, Raúl Ramos, Alberto Ribas i Paquita Ribas
Treball destacat d’entre tots els treballs de l’aula. Trabajo destacado de entre todos los trabajos del aula.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Narrativa-Interactiva-pac2

Pac 3 – Pac 4 – Creació d’un guió seqüencial i d’un personatge / Creación de un guión secuencial y de un personaje

Treball individual / Trabajo individual
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Narrativa-Interactiva-pac3

Pac 5 – Anàlisi en grup d’un lloc web / Análisis en grupo de un sitio web

Components del grup: Pau Ramírez, Raúl Ramos, Alberto Ribas i Paquita Ribas
Treball destacat d’entre tots els treballs de l’aula. Trabajo destacado de entre todos los trabajos del aula.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

portada_pac5

Pràctica – Elaboració del guió per un producte interactiu multimèdia /Elaboración de un guión para un producto interactivo multimedia

Qualificació: A / Nota: A
EVA, guió multimèdia interactiu

Llicència CC -BY-NC-ND

Inspirat amb l’obra de Paquita Ribas “La Mirada de n’Eva”, Guanyadora del concurs Narrativa Breu III de l’EOI d’Eivissa 2011. Tots els drets reservats.

guió Multimèdia interactiu

Juga amb Eva: / Juega con Eva

 

Apunts de Narrativa Interactiva

En l’assignatura de Narrativa Interactiva se estudien les nocions i estructures que s’usen en la redacció de guions seqüencials i guions multimèdia de cinema, televisió, animació, etc. Es fa servir de referència la narració tradicional occidental (mites de la Grècia clàssica fins el segle XX).

En la asignatura de Narrativa Interactiva  se estudian las nociones y estructuras que se usan en la redacción de guiones secuenciales y guiones multimedia de cine, televisión, animación, etc. Se utiliza como referencia la narración tradicional occidental (mitos de la Grecia clásica hasta el siglo XX).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Narrativa Interactiva. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Narrativa Interactiva. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Celt és un programa molt útil per a desenvolupar guions. / Celt es un programa muy útil para crear guiones.

Descarrega Celtx / Descarga Celtx

Mini-tutorial de Celtx

Resum dels materials – Resumen de los materiales


Comparte a través de Twitter

Last updated by at .