Llenguatges i estàndards web

En Llenguatges i Estàndards Web s’estudien dos llenguatges fonamentals que componen la web: l’HTML i el CSS.

En Lenguajes y Estandares Web se estudian dos lenguajes fundamentales que componen la web: el HTML y el CSS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Llenguatges i Estàndards Web / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: Excel·lent/ Nota final de la asignatura: Excelente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pràctica 1

Realitzar un lloc compost per a 4 pàgines: currículum, llista d’enllaços, maquetació i explicació d’entitats HTML i CSS utilitzades en la pràctica. Conceptes apresos en es quatre primers blocs de l’assignatura: Llistes, imatges, enllaços, div, span, validació i accessibilitat.

Realizar un sitio compuesto por 4 páginas: currículum, lista de enlaces, maquetación y explicación de las entidades HTML y CSS utilizadas en la práctica. Conceptos aprendidos en los cuatro primeros módulos de la asignatura: Listas, imágenes, enlaces, div, span, validación y accesibilidad.
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Pràctica 1 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – html

Pràctica 1 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – css

Pràctica 1 – Imatges

Paquita Ribas – Pac 1 – LEW – imatges

Pràctica 2

Afegir 3 pàgines més a la pràctica anterior: Una taula igual a la mostra facilitada, un formulari, maquetació. Conceptes apressos en els sis primers blocs de l’assignatura:Llistes, imatges, enllaços, div, span, validació, accessibilitat, taules i formularis.

Añadir 3 páginas más a la práctica anterior: Una tabla igual a la muestra facilitada, un formulario, maquetación. Conceptos aprendidos en los seis primeros bloques de la asignatura: Listas, imágenes, enlaces, div, span, validación, accesibilidad, tablas y formularios.
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Pràctica 2 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – HTML

Pràctica 2 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – CSS

Pràctica 2 – Imatges

Paquita Ribas – Pràctica 2 – LEW – imatges

Pràctica 3

Crear una pàgina web segons mostra i wireframes adjunts

Crear una pàgina web segun muestra y wireframes adjuntos
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Mostra:

drumbeat-original

Pràctica 3 – Enunciat per a descarregar

Enunciat_prac3_LLEW

Drumbeat

Pràctica 3 – Arxius HTML per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica LEW – HTML

Pràctica 3 – Arxius CSS per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 3 – LEW – CSS

Pràctica 3 – Imatges per a descarregar

Paquita Ribas – Pràctica 3 – LEW – imatges

Pac 1

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Pac 1

Correcció Pac 1

Pregunta 6

paquita_ribas-PAC1_preg6_html5

HTML / CSS / imatges última pregunta

Paquita Ribas – HTML – PAC1 LLEW

Paquita Ribas – CSS – PAC1 LLEW

Paquita Ribas – imatges PAC1 LLEW

Pac 2

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Arxius HTML i CSS

Paquita Ribas – Pac 2 – html+css

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *