Grau Multimèdia

El Grau de Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya és una titulació oficial. S’estudia totalment online i s’adquirexen coneixements sobre desenvolupament de webs, disseny d’interfícies i experiència d’usuari, animació, imatge i àudio virtual, etc.

Pots accedir aquí per a més informació

Els meus APUNTS del GRAU EN MULTIMÈDIA

Les meves PACS i PRÀCTIQUES del GRAU EN MULTIMÈDIA

– – – – – – – – – – – – – – –

El Grado Multimedia de la Universitat Oberta de Catalunya es una titulación oficial. Se estudia totalmente online y se adquieren conocimientos sobre desarrollo web, diseño de interficies y experiencia de usuario, animación, imagen y audio virtual, etc.

Puedes acceder aquí para más información.

Mis APUNTES del GRADO MULTIMÈDIA

Mis PACS y PRÁCTICAS del GRADO MULTIMÈDIA