Composició Digital pacs i pràctiques

Composició Digital s’enfoca sobre el camp professional del disseny audiovisual i la composició de vídeo. L’objectiu de l’assignatura és donar a conèixer la dimensió estetico-comunicativa. Per a desenvolupar les pràctiques, es treballa amb el programa After Effects d’Adobe.

Composición Digital se enfoca sobre el campo profesional del diseño audiovisual y la composición de vídeo. El objetivo de la asignatura es dar a conocer la dimensión estetico-comunicativa. Para desarrollar las prácticas, se trabaja con el programa After Effects de Adobe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final de l’assignatura: / Nota final de la asignatura: Matrícula d’Honor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Produir un clip amb After Effects, amb una durada d’entre 1,5 i 3 minuts, sobre l’evolució del llenguatge audiovisual en el cinema. Tema: “L’expressionisme Alemany”
Producir un clip publicitario de entre 1,5 y 3 minutos de duración, sobre la evolución del lenguaje audiovisual en el cine. Tema: “El expresionismo Alemán”.
Composició: Paquita Ribas – Veu en off virtual: Montserrat – Música: C.J. Rogers, “Black Booster(www.jamendo.com)
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

L’Expressionisme Alemany from PaquitaRibas on Vimeo.

Pac 2

Realitzar una anàlisi formal i comunicatiu d’una peça de vídeo. Produir un clip amb After Effects, amb una durada de més de 2 minuts. Tema escollit: Anàlisi dels crèdits de la pel·lícula Seven.
Realizar un análisis formal y comunicativo de una pieza de vídeo. Producir un clip con After Effects, de duración de más de 2 minutos. Tema escogido: Análisis de los créditos de la película Seven.
Composició: Paquita Ribas
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Anàlisi dels crèdits de la pel·lícula Seven from PaquitaRibas on Vimeo.

Pac 3

A partir d’un clip facilitat amb la PAC, fer una primera composició, de manera que l’escena quedi neta d’elements moderns. Després, amb el clip resultant, fer una segona composició incloent qualsevol tipus de material perquè l’escena sigui totalment diferent.
A partir de un clip facilitado con la PAC, hacer una primera composición de forma que la escena quede totalmente limpia de elementos modernos. Después, con el clip resultante, crear una segunda composición, incluyendo cualquier tipo de material para que la escena sea totalmente diferente.
Composició: Paquita Ribas – Música: “Arround the fire” de Robx (www.jamendo.com)
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Paquita RibasTur pac3 completa from PaquitaRibas3 on Vimeo.

Pac 4

Primera part: A partir d’un fragment del film “Aguirre der Zorn Gottes” de Werner Herzog (1972) aconseguir que el cavall desaparegui de l’escena.
Segona part: A partir d’un fragment del film “Morte a Venezia” de Luchino Visconti (1971) aconseguir que el personatge de negre entri en el quadre immediatament després de que surtin les dones pel mateix marge dret de la imatge.
Primera parte: A partir de un fragmento de la película “Aguirre der Zorn Gottes” de Werner Herzog (1972) conseguir que el caballo desaparezca de la escena.
Segunda parte: A partir de un fragmento de la película “Morte a Venezia” de Luchino Visconti (1971) conseguir que el personaje de negro entre en el cuadro inmediatamente después de que salgan las dos mujeres por el mismo margen derecho de la imagen.
Composició: Paquita Ribas
Qualificació: / Nota:A

Llicència CC -BY-NC-ND

RibasTur Paquita pac4 CD from PaquitaRibas2 on Vimeo.

Pràctica

Es planteja la realització d’una pràctica en què un suposat client vol que desenvolupem un projecte de composició digital. La pràctica es dividirà en tres parts i tres entregues: Elaboració del briefing, creació d’una maqueta i proposta audiovisual definitiva.
Se plantea la realización de una práctica que un supuesto cliente quiere que desarrollemos. Se trata de un proyecto de composición degital. La práctica se dividirá en tres partes i tres entregas: Elaboración de un briefing, creación de una maqueta y propuesta audiovisual definitiva.
PRIMERA PART – Elaboració d’un briefing amb presupost.
PRIMERA PARTE – Elaboración de un briefing con presupuesto.
Composició: Paquita Ribas
Qualificació: A / Nota:A

Llicència CC -BY-NC-ND

briefing-portada

SEGONA PART – Elaboració de la maqueta que es mostrarà al client. Aquesta s’ha de adaptar al briefing anterior
PRIMERA PARTE – Elaboración de la maqueta que se enseñará al cliente. Ésta se ha de adaptar al briefing anterior.
Composició: Paquita Ribas
Música:
Qualificació: A / Nota:A

Llicència CC -BY-NC-ND

Eivissa – Pràctica composició digital from PaquitaRibas on Vimeo.

Llicència CC -BY-NC-ND

briefing-portada2

TERCERA PART – Lliurament final. Proposta audiovisual definitiva
PRIMERA PARTE – Entrega final. Propuesta audiovisual definitiva
Composició: Paquita Ribas
Música: “Breath of the desert” – Grzegorz Majcherczyk
(www.jamendo.com)
Qualificació: A / Nota:A

Llicència CC -BY-NC-ND

Eivissa, per Paquita Ribas from PaquitaRibas on Vimeo.

2 pensaments a “Composició Digital pacs i pràctiques

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *