Arxiu de la categoria: Uncategorized

Imatge i Llenguatge Visual pacs i pràctiques

Imatge i Llenguatge Visual és la continuació de Disseny Gràfic. S’estudien teories de la comunicació visual, color i cultura, tipografia, identitat visual, etc. Es fa una introducció a la Vikipèdia, generant articles sobre disseny, tipografies i color.

Imagen y Lenguaje Visual es la continuación de Diseño Gráfico. Se estudian teorias de la comunicación visual, color y cultura, tipografía, identidad visual, etc. Se hace una introducción a la Wikipedia, generando artículos sobre diseño, tipografías y color.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Disseny Gràfic  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la assignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final: Excel.lent / Nota final: Excelente

Pràctica 1 – La lletra i el caràcter

La pràctica es tractava d’escollir una lletra de les meves inicials, escriure un text sobre el seu origen i evolució i fer una composició on el text tingui un paper visual.
La letra y el carácter. La práctica se trataba de escoger una letra de mis iniciales, escribir un texto sobre su origen y evolución y hacer una composición donde el texto tenga un papel visual.
Programa utilitzat: Adobe Illustrator CS4
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_prac1

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_prac1B

Pràctica 2 – Infografia Haití

Crear una infografia d’Haití. En el meu cas, responia a la pregunta: Per què Haití és tan pobre?
Crear una infografía de Haití. En mi caso respondía a la pregunta: ¿Por qué Haití es tan pobre?
Programa utilitzat: Adobe Illustrator CS4
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_prac2_haiti_infografia

 

Pràctica 3 – Anunci i identitat gràfica

Escollir una marca segons la lletra triada en la pràctica 1 (en el meu cas la R). Fer un estudi d’aquesta marca (en el meu cas: Rolls Royce) i dissenyar dos anuncis, seguint fidelment el programa d’identitat visual. Treure dos bocins del text de la primera pràctica i utilitzar-los com eslògan. La dificultat és saber adaptar el text que no té res a veure amb la marca escollida.
Escoger una marca segun la letra elegida en la práctica 1 (en mi caso la R). Hacer un estudio de esta marca (en mi caso: Rolls Royce) y diseñar dos anuncios, siguiendo fielmente el programa de identidad visual. Sacar dos trozos del texto de la primera práctica y utilizarlos como eslogan. La dificultat está en saber adaptar un texto que no tiene nada que ver a la marca escogida.
Programa utilitzat: Adobe Illustrator CS4
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_anunci_identitat_grafica1

Llicència CC -BY-NC-ND

paquita_ribas_anunci_identitat_grafica2

Pràctica teòrica – Imatge i Llenguatge Visual a Viquipèdia

Qualificació: A / Nota: A
Imatge i llenguatge visual a Viquipèdia / Imagen y lenguaje visual en Wikipedia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:ILV
Article categoritzat com a destacat a l’aula: / Distinguido como artículo destacado en el aula
http://ca.wikipedia.org/wiki/Frutiger

Igual te interessa el meu article sobre el tema a Mosaic / Igual te interesa mi artículo sobre el tema en Mosaic:

Mi grano de arena en Viquipèdia (Article en la revista Mosaic)

Para ver más colaboraciones consulta mi usuario y mi galería en Wikimedia Commons.

 

Apunts de Tractament i publicació d’Àudio

Tractament i publicació d’Àudio proporciona conceptes bàsics sobre psicoacústica musical, tècniques d’edició digital del so (filtres, equalitzadors, sintetitzadors) i el soundtrack; així com la creació i publicació d’àudio.

Tratamiento y publicación de Áudio proporciona conceptos básicos sobre psicoacústica musical, técnicas de edición digital del sonido (filtros, ecualizadores, sintetizadores) i el soundtrack; así como la creación y publicación de Áudio.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Tratamiento y publicación de Áudio . En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Gestión de Proyectos. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resum del mòdul 1 dels materials de l’assignatura / Resumen del módulo 1 de los materiales de la asignatura

Resum del mòdul 2 dels materials de l’assignatura / Resumen del módulo 2 de los materiales de la asignatura

Resum del mòdul 3 dels materials de l’assignatura / Resumen del módulo 3 de los materiales de la asignatura

Resum del mòdul 4 dels materials de l’assignatura / Resumen del módulo 4 de los materiales de la asignatura

Resum del mòdul 5 dels materials de l’assignatura / Resumen del módulo 5 de los materiales de la asignatura

Resum del mòdul 6 dels materials de l’assignatura / Resumen del módulo 6 de los materiales de la asignatura

SUPER-RESUM

Si el que vols és preparar-te la PS, et vindrà millor aquest resum que engloba els conceptes bàsics / Si lo que quieres es prepararte la PS de final de curso, te irá mejor este resumen que engloba los conceptos básicos.

Alguns llocs web on es poden trobar efectes de so i músiques / Algunos sitios dónde se pueden encontrar efectos de sonido y músicas

http://sounds.bl.uk/

http://www.freeplaymusic.com/

http://whitenoise247.net/

http://www.soundboard.com/

http://www.soundrangers.com/

http://www.opuzz.com/

http://www.beatsuite.com/

http://www.shambles.net/pages/school/sounde/

http://www.beats365.com/

http://www.discogs.com/

http://www.myriad-online.com/en/products/gold.htm

http://es.celldorado.com/ES/ADS/1940934663?trackid=1553263627&tick=0

http://www.wavcentral.com/

http://www.pdsounds.org/

http://www.videomaker.com/downloads/free-sound-effects/

http://www.pacdv.com/sounds/

http://www.soundsnap.com/

http://soundbible.com/

http://www.partnersinrhyme.com/pir/PIRsfx.shtml

http://www.freesound.org/


Comparte a través de Twitter

Last updated by at .