Arxiu de la categoria: Treball en Equip a la Xarxa

Treball en equip a la xarxa pacs i pràctiques

L’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa, mitjançant la realització d’un projecte digital online i en grup.

La asignatura de Trabajo en Equipo en la Red se basa en la metodología de trabajo para proyectos en red, mediante la realización de un proyecto digital online i en grupo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Están bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Treball en equip a la xarxa / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura de Trabajo en equipo en la red.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificació final : Matrícula d’Honor / Nota final: Matrícula de honor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pràctica única

Realitzar una wiki amb un projecte en equip / Realizar una wiki con un proyecto en equipo
Nom del projecte: LES TIC I LA GENT GRAN
Equip: TIC3a
Membres de l’equip: Anna Teresa Coll, Paquita Ribas, Alberto Ribas, José Guijarro
http://247089.uoc.wikispaces.net/TIC3a

TIC3A WIKI

Algunes de les tasques:
– Debat grupal per a facilitar l’elecció de companys d’equip
– Formació del grup i redactar acords grupals
– Cerques compartides amb un marcador social (Delicious)
– Planificació del projecte amb Google Docs
– Creació de la wiki de forma conjunta
– Valoracions personals i de grup
– Debat final
Algunas de las tareas:
– Debate grupal para facilitar la elección de compañeros de equipo
– Formación del grupo, redactar acuerdos grupales
– Buscas compartidas utilizando un marcador social (Delicious)
– Planificación del proyecto con la herramienta Google Docs
– Creación de la wiki de forma conjunta
– Valoraciones personales y de grupo
– Debate final

Llicència CC -BY-NC-ND

Les_TIC+gent_gran-portada

Enllaç directe al document

Llicència CC -BY-NC-ND

TIC3a_projecte-portada

Enllaç directe al document

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si tens problemes amb les wikis et dono un cop de ma. Escriu-me un comentari aquí o a Racó Vermell de Facebook

Si tienes problemas con las wikis te puedo echar una mano. Escríbeme en el muro de Racó Vermell en Facebook.

Apunts de Treball en Equip a la Xarxa

L’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa, mitjançant la realització d’un projecte digital online i en grup.

La asignatura de Trabajo en Equipo en la Red se basa en la metodología de trabajo para proyectos en red, mediante la realización de un proyecto digital online i en grupo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Trabajo en Equipo en la Red . En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Questionari de Belbin – Defineix els nou rolls necessaris per a aconseguir l’èxit dintre d’un equip de treball. Nosaltres ho vam fer i va resultar que teníem 4 dels 9 rols, per la qual cosa treballarem amb el nostre projecte amb èxit. Funciona!
Cuestionario de Belbin – Define los nueve roles necesarios para conseguir el éxito dentro de un equipo de trabajo. Nosotros lo hicimos y resultó que teníamos 4 de los 9 roles. Por lo que trabajamos en nuestro proyecto con éxito. ¡Funciona!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOOGLE DOCS manual

MARCADORS SOCIALS

Què és una wiki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comparte a través de Twitter

Last updated by at .