Arxiu de la categoria: Gestió de Projectes

Gestió de Projectes – PACs i Pràctiques

Gestió de Projectes presenta un mètode general, teòric i introductori que mostra com portar a terme un projecte. Proporciona conceptes bàsics per a ser un membre actiu de l’equip d’un projecte sota l’orientació i supervisitó d’un cap projecte.

Gestión de Proyectos presenta un método general, teórico e introductorio que muestra como llevar a cabo un proyecto. Proporciona conceptos básicos para ser un miembro activo del equipo de proyecto bajo la orientación y supervisión de un jefe de proyecto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota final de l’assignatura:  7,6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

GESTIO-PROJECTES_portada_pac1

Solució PAC 1 Gestió de Projectes

Pràctica, 1ª part

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

GESTIO-PROJECTES_portada_prac1-1

Solució Pràctica I Gestió de Projectes Solució 2 Pràctica I Gestió de Projectes

Pràctica, 2ª part

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

GESTIO-PROJECTES_portada_prac1-2

Solució Pràctica II Gestió de Projectes

Pac 2

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

GESTIO-PROJECTES_portada_pac2

Solució PAC 2 Gestió de Projectes exemple

Comparte a través de Twitter

Apunts de Gestió de Projectes

Gestió de Projectes presenta un mètode general, teòric i introductori que mostra com portar a terme un projecte. Proporciona conceptes bàsics per a ser un membre actiu de l’equip d’un projecte sota l’orientació i supervisitó d’un cap projecte.

Gestión de Proyectos presenta un método general, teórico e introductorio que muestra como llevar a cabo un proyecto. Proporciona conceptos básicos para ser un miembro activo del equipo de proyecto bajo la orientación y supervisión de un jefe de proyecto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A continuació es mostren els resums que he fet dels materials de l’assignatura de Gestió de Projectes. En ells apareix el que considero més important. Estan publicats a Slideshare, per la qual cosa, si t’interessa baixar-te’ls has de fer clic sobre el document i descarregar-te’ls des del meu perfil de Slideshare. Pots fer ús d’ells però recorda citar-me com autora o enllaçar cap a aquesta pàgina.

A continuación se muestran los resúmenes que he hecho de los materiales de la asignatura de Gestión de Proyectos. En ellos aparece lo que considero más importante. Están publicados en Slideshare, por lo que si te interesa bajártelos tienes que clicar sobre el documento y descargártelos desde mi perfil de Slideshare. Puedes hacer uso de ellos, pero recuerda citarme como autora o enlazar hacia esta página.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Conceptes bàsics” – Resum del mòdul 1 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Conceptos básicos” – Resumen del módulo 1 de la asignatura

“Components de la Gestió de Projectes” – Resum del mòdul 2 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Componentes de la Gestión de Proyectos” – Resúmen del módulo 2 de la asignatura

“Iniciació del projecte i treballs previs” – Resum del mòdul 3 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Iniciación del proyecto y traajos previos” – Resúmen del módulo 3 de la asignatura

“Planificació del projecte” – Resum del mòdul 4 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Planificación del proyecto” – Resúmen del módulo 4 de la asignatura

“Execució del projecte” – Resum del mòdul 5 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Ejecución del proyecto” – Resúmen del módulo 5 de la asignatura

Gestió de projectes – Resum mod 5 from Paquita Ribas

“Seguiment i control del projecte” – Resum del mòdul 6 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Seguimiento y control del proyecto” – Resúmen del módulo 6 de la asignatura

Gestió de projectes – Resum mod 6 from Paquita Ribas

“Tancament del projecte” – Resum del mòdul 7 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “Cierre del proyecto” – Resúmen del módulo 7 de la asignatura

“El costat humà de la Gestió de Projectes” – Resum del mòdul 8 de l’assignatura de Gestió de Projectes / “El lado humano de la gestión de proyectos” – Resúmen del módulo 8 de la asignatura

Gestió de projectes Resumen mod 8 from Paquita Ribas

Igual t’interessen les PACS i pràctiques de l’assignatura
Comparte a través de Twitter

Last updated by at .