Arxiu de la categoria: Fotografia

Apunts de Fotografia Digital

També pots accedir a les PACS i pràctiques de l’assignatura / También puedes acceder a las PACS y prácticas de la assignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En Fotografia Digital es duu a terme una introducció al llenguatge fotogràfic i a diferents procediments d’edició. És una assignatura optativa que forma part de la menció de Creativitat i estètica.

En Fotografía Digital se lleva a cabo una introducción al lenguaje fotográfico y a diferents procedimientos de edición. Es una asignatura optitiva que forma parte de la mención de Creatividad y Estética.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mòdul 1 – Fotografia Clàssica i Fotografia Digital / Módulo 1 – fotografía Clásica y Fotografía Digital

Mòdul 2 – La Càmara Digital / Módulo 2 – La Cámara Digital

Mòdul 3 – El llenguatge fotogràfic / Módulo 3 – El lenguaje fotográfico

Mòdul 4 – El revelado digital

Fotografia Digital – PACs i pràctiques

En Fotografia Digital es duu a terme una introducció al llenguatge fotogràfic i a diferents procediments d’edició. És una assignatura optativa que forma part de la menció de Creativitat i estètica.

En Fotografía Digital se lleva a cabo una introducción al lenguaje fotográfico y a diferents procedimientos de edición. Es una asignatura optitiva que forma parte de la mención de Creatividad y Estética.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura de Disseny Gràfic  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la assignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota final: Excel·lent / Sobresaliente

Pràctiques 1 i 2

Dissenyar un cartell per a les festes del teu poble amb fotografies pròpies – Programa utilitzat: Photoshop.

Diseñar un cartel para la fiestas de tu pueblo, utilizando fotografías propias – Programa utilizado: Photoshop.

Fotografies: Pròpies
Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

Paquita Ribas practiques 1 i 2 Fotografia Digital

Pràctica 3

Fer una composició fotogràfica amb música- Programa utilitzat: Photoshop.

Realizar una composición fotográfica con música – Programa utilizado: Photoshop

Fotografies: Pròpies / Fotografias propias
Música: Crystall Ball – Autor: Sonic Mystery – Llicència: Creative Commons by-nc-nd (www.jamendo.com)
Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

PRÀCTIQUES COMPLEMENTÀRIES / PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS
Light Graffitti
Qualificació: A / Nota: A

botella

Qualificació: A / Nota: A

Llicència CC -BY-NC-ND

Paquita Ribas fotos en blanc i negre

PAC 1

Qualificació: B / Nota: B

Llicència CC -BY-NC-ND

PAC 2
Qualificació: A / Nota: A


Comparte a través de Twitter

Last updated by at .