Arxiu de la categoria: Àudio

Tractament i publicació d’Àudio, PACs i pràctiques

Tractament i publicació d’Àudio proporciona conceptes bàsics sobre psicoacústica musical, tècniques d’edició digital del so (filtres, equalitzadors, sintetitzadors) i el soundtrack; així com la creació i publicació d’àudio.

Tratamiento y publicación de Áudio proporciona conceptos básicos sobre psicoacústica musical, técnicas de edición digital del sonido (filtros, ecualizadores, sintetizadores) i el soundtrack; así como la creación y publicación de Áudio.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Paquita Ribas. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura de Disseny Gràfic a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

Las PACs y Prácticas que se muestran en esta página son propiedad de Paquita Ribas. Se publican para facilitar el estudio de la asignatura de Diseño Gráfico a compañeros de la UOC. Estan bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND . Esta licencia permite redistribuir el material siempre que se reconozca mi autoría. No tienes permiso para utilizarlos con fines comerciales ni hacer obras derivadas de mi trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igual te interessen els resums i apunts dels mòduls de l’assignatura  / Igual te interesan los resúmenes y apuntes de los módulos de la asignatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota final de l’assignatura:  Notable 8,4 / Nota final de la asignatura: Notable 8,4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pac 1

Qualificació: A – 8,92 / Nota: A – 8,92

Llicència CC -BY-NC-ND

Si no veus bé l’arxiu, accedeix des d’aquí / Si no ves bien el archivo puedes acceder desde aquí:

http://issuu.com/paquitaribas/docs/ribastur_paquita_pac1_audio

Pràctica 1

Qualificació: B – 7,2 / Nota: B – 7,2

Llicència CC -BY-NC-ND

ENUNCIAT: Practica 1_Àudio

Si no veus bé l’arxiu, accedeix des d’aquí / Si no ves bien el archivo puedes acceder desde aquí:

http://issuu.com/paquitaribas/docs/ribastur_paquita_pra1_audio

Exercicis de Processing:

Paquita_Ribas_ex_Processing

Pac 2

Qualificació: A – 9,6 / Nota: A – 9,6

Llicència CC -BY-NC-ND

Si no veus bé l’arxiu, accedeix des d’aquí / Si no ves bien el archivo puedes acceder desde aquí:

 http://issuu.com/paquitaribas/docs/ribastur_paquita_pac2_audio

Pràctica 2

Qualificació: B – 8,2 / Nota: B – 8,2

Llicència CC -BY-NC-ND

ENUNCIAT: Practica_2_Àudio

Si no veus bé l’arxiu, accedeix des d’aquí / Si no ves bien el archivo puedes acceder desde aquí:

http://issuu.com/paquitaribas/docs/ribastur_paquita_practica_2_audio

Exercici de so:


Comparte a través de Twitter

Last updated by at .